Mỗi người đều có lòng kiêu hãnh và tự trọng cần bảo vệ. Cả bản thân mìn…

Mỗi người đều có lòng kiêu hãnh và tự trọng cần bảo vệ. Cả bản thân mình hay bất kì ai cũng như vậy. Có một số người thích đem tất cả mọi chuyện kể ra cho người khác, chỉ cần bộc bạch hết là mọi chuyện sẽ êm xuôi, giải quyết được hết tất cả các vấn đề. Thực tế, đó là điển hình của loại người chưa từng phải chịu thiệt thòi, nên mới ích kỉ mang mọi cảm xúc của mình đổ lên đầu người khác. Trên đời này không có ai có nghĩa vụ làm thùng rác cho bạn. Con người càng lớn càng trưởng thành, những chuyện phải suy nghĩ mỗi ngày một nhiều hơn, những lời dám nói thẳng khỏi miệng cũng sẽ dần ít đi. Nhưng ngược lại, cũng có những người thích giấu hết tất cả mọi chuyện ở trong lòng. Họ chưa bao giờ có những cuốn nhật kí viết lại tâm sự của mình, vì họ tin tưởng rằng, dù cuốn nhật kí có khoá chặt cũng không thể đảm bảo giữ kín mọi bí mật. Chỉ có bản thân mình mới là người biết giữ bí mật trung thành nhất.

Categories:   Amaya's Pins

Comments